Jump to content

Нидєрландꙑ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Нидєрландꙑ
Nederland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Je Maintiendrai (франкїискъ)
Ik zal handhaven (нидєрландскъ)
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Het Wilhelmus
noicon

Нидєрландꙑ ха́рта
Нидєрландꙑ ха́рта

стольнъ градъ Амстєрдамъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нидєрландскъ
строѥниѥ оуставьна монархїꙗ
 - кралица Бєатриѯъ Нидєрландскꙑѩ
 - правитєл̑ьства прѣдъсѣдатєл̑ь Ꙗнъ Балкєнєндє
самостоꙗтѣль
отъ Їспанїѩ
 - смс҃ть авилъ Їоулїꙗ 26 дьнꙗ · 1581 лѣто 
 - смс҃ть приꙁнана Їаноуарїꙗ 20 дьнꙗ · 1648 лѣто 
въходъ Є҃С съставъ Мартїꙗ 25 дьнꙗ · 1957 лѣта
пространиѥ  
- вьсѩ 41 528 х҃м²
- водꙑ (%) 18,41
въсєлѥниѥ 17 лєѡдръ
платьно срѣдьство Єѵрѡ (EUR)
МО҃С ко́дъ NLD
мєждоусѣтьна имєнъ область .nl
мєждоусѣтии мѣсто http://government.nl/

Нидєрла́ндꙑ и нидєрландьскꙑ Nederland · єпїсимьно имѧ Нидєрла́ндꙑ и нидєрландьскꙑ Nederlanden · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Въходитъ въ съставъ Кралѥвьства Нидєрландъ · нидєрландьскꙑ Koninkrijk der Nederlanden ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Нидєрландъ Амстєрдамъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 16 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нидєрландскъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Видъ иꙁ Нидєрландꙑ

Нидєрланда 1581 лѣто своѭ самостоꙗтѣл҄ь авила ѥстъ · нъ толико послєди 1648 лѣта приꙁнана бѣ ⁙ Нидєрландꙑ въшєлъ ꙗко дрьжава сътворитѣл҄ь Єѵрѡпьска Съвѫꙁа ѥѩ съставѣ 1957 лѣта бѣ · въкоупомъ Бєлгїѥ · Италїꙗ · Люѯємбоургъ · Нѣмьци и Франкїꙗ бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ