Острогъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Острогъ
ꙁнакъ
Coat of Arms of Ostroh.svg
ꙁнамѧ
Flag of Ostroh.svg
Дрьжава Ѹкраины знамѧ Оукраина
Глава Алєѯандръ Шикеръ
Людии обитаѥтъ 15 202
Основанъ ѥстъ 1100


Острогъ оукраиньскꙑ Острог · Оукраинꙑ Ровенскꙑ области ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Горинѣ тако жє Вилі́ꙗ ѥстъ ⁙ Основанъ 1100 лѣта ѥстъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 15 тꙑ́сѫщь.

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Острогъ дрєвл҄ьн҄ь градъ Оукраинꙑ ѥстъ.