Jump to content

Побѣда

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Викторїꙗ · римьска побѣдꙑ богꙑнꙗ

Побѣда · оуспѣхъ битвѣ ово воинѣ ово вьсꙗчьсцѣмь състѧꙁании ово сѫтъ ⁙ Побѣдꙑ обраꙁъ мѷѳологїꙗ такъждє иматъ · наприкладъ грьчьска богꙑнꙗ Нїка або римьска богꙑнꙗ Викторїꙗ побѣдѫ оꙁначаѭтъ сѫтъ ⁙ Ащє воиска римьскꙑ нѣцѣи брани побѣдѫ одрьжаашє · онижє чрѣꙁъ побѣдьнѫ аѱїдѫ проходи ⁙

АѤ҃Дѣхъ побѣдꙑ ꙁнакъ V · отъ англїискаѥго словєсє victory · сѫтъ ⁙ Побѣда такъждє вѣрѣ · фїлософїѩ и ѱѷхологїѩ сѧ авлꙗѥтъ ꙗко нарочито поѩтиѥ ⁙ Паоуло Коєлио · пїитъ браꙁїлїискъ · рєчє оубо тъкъмо побѣждѥни людиѥ побѣдꙑ съмꙑслъ поꙁнаѭтъ ѥстъ ⁙

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]


Сѥмь члѣнѣ катигорїи нє сѫтъ
Википєдїи помощи можєши ащє обрѣтєши ли сътвориши ихъ