Римъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Ри́мъ
гра́дъ
ꙁнакъ
Coat of arms of Rome.svg
ꙁнамѧ
Flag of Rome.svg
Дрьжава Италїѩ знамѧ Италі́ꙗ
Людии обитаѥтъ 2.705.603
Основанъ ѥстъ 753 лѣ́та до х҃р
Italyrome.png

Ри́мъ и латиньскꙑ Rōma · италїискꙑ Roma и словѣньскꙑ жє и Роу́мъ · южьнꙑ Єѵрѡ́пꙑ вєликъ гра́дъ ѥ́стъ ⁙ Италі́ѩ сто́льнъ гра́дъ ѥстъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 2,7 лєѡ́дръ ⁙ Осно́ванъ 753 лѣ́та до х҃р ѥ́стъ

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ стольни гради

Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкара¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москъва | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки


¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ