Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Map Trans-Siberian railway.png

Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть и роусьскꙑ Транссибирская магистраль, Транссиб · Рѡсїи ѥстъ ⁙ Наидьлъжаии колѣинъ пѫть свѣта ѥстъ ⁙ Ѥгожє длъгота 9288,2 х҃м ѥстъ ⁙ Строѥнъ бѣашє лѣтъ 1891—1916 · ѥго почѧтъкъ Москъва · ѥго коньць Владивъстокъ сѫтъ

Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть прѣꙁъ Оуфоу · Самароу · Єкатєрїнбоургъ · Миꙗссъ · Новосибирьскъ · Омьскъ и инꙑ гради лєжитъ