Санокъ

Ⱄⰰⱀⱁⰽⱏ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Санокъ
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Пол҄ьска
Властьна ѥдиница Подъкарпатьскоѥ воѥводьство
Глава Томашъ Матоушєвьскꙑи
Людии обитаѥтъ 38 тꙑсѫщь
Основанъ ѥстъ А҃І или І҃ вѣкъ
Нарєчєнъ градъ 1339 лѣто


Санокъ и пол҄ьскꙑ Sanok · Пол҄ьскꙑ Подъкарпатьска воѥводьства градъ ѥстъ ⁙ Главьнъ градъ Саночьска повѣта ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 38 тꙑсѫщь ⁙ Основанъ А҃І или І҃ вѣка ѥстъ · нарєчєнъ градъ 1339 лѣта ѥстъ ⁙ Глава града отъ 2018 лѣта Томашъ Матоушєвьскꙑи ѥстъ ⁙ Мєждоу И҃І и К҃ вѣка градъ чѧстиѭ Аѵстрїѩ бѣашє ⁙ Имѧ града отъ рѣкꙑ Санъ иꙁишьло ѥстъ

видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ