Аѵстрїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Аѵстрїꙗ Димократїꙗ
Republik Österreich


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ:
Land der Berge, Land am Strome

Аѵстрїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Вѥнъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нѣмьчьскъ
строѥниѥ съвѫꙁьна прѣдъсѣдатєл҄ьска димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл҄ь Хаиньцъ Фишєръ
самостоꙗтѣль
1955
въходъ Є҃С съставъ Їаноуарїꙗ 1 дьнь · 1995 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 83 872 х҃м²
- водꙑ (%) 1.7
въсєлѥниѥ 8 206 524
мєждоусѣтьна имєнъ область .at
мєждоусѣтии мѣсто [1]

Аѵстрі́ꙗ и нѣмьчьскꙑ Österreich · єпїсимьно имѧ Аѵстрі́ꙗ Димократі́ꙗ и нѣмьчьскꙑ Republik Österreich · съвѫꙁьна дрьжава Срѣдьнѩ Єѵрѡпꙑ ѥстъ ⁙ Аѵстрїѩ стольнъ градъ Вѥнъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 8,2 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нѣмьчьскъ ѥстъ

єтѷмологїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Дрьжавꙑ имѧ дрєвл҄ьнꙗ нѣмьчьска словєсє ⁖ Ostarrеіch ⁖ отъ 996 лѣта[1] нꙑнѣшьн҄ь обраꙁъ ѥстъ и тъ словѣньскꙑ ⁖ Въсточьна Дрьжава ⁖ ѥстъ ⁙ Слово ⁖ Аѵстрїꙗ ⁖ жє грьцєлатиньскъ имєнє обраꙁъ ѥстъ сѫщии жє отъ В҃І вѣка и въ мъногꙑ ѩꙁꙑци поѩтъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

А҃ вѣцѣ бѫдѫщиѩ Аѵстрїꙗ ꙁємлѩ Римьскꙑ Їмпєрїѩ чѧстиѭ стали бѣ ꙗко напрьва Норикъ и послѣди жє и Паннонїꙗ єпархїи ⁙ Отъ Ꙁ҃ вѣка си ꙁємлѩ баварьскꙑ · словѣньскꙑ и аварьскꙑ[2] плємєна прѣидошє и въ кєлтьскъ плємєнъ мѣсто наибол҄иѭ въсєлѥниꙗ чѧстиѭ стали бѣ ⁙ 803 лѣта Карлъ Вєликꙑи Аварьскъ краи сътвори ижє 976 лѣта Въсточьномь краѥмь нарєчє сѧ[2]

1156 лѣта Аѵстрїꙗ отъдѣлѥна отъ Баварїѩ бѣ въ самостоꙗтѣльно воѥводьство Свѧщєньнꙑ Римьскꙑ Їмпєрїѩ съставѣ ⁙ Д҃І вѣцѣ Аѵстрїꙗ подъ власть Гаѱбоуржьскꙑ сємиѩ прѣидє ижє послѣди кралѥвьско и їмпєратѡрьско достоиньства поѩашє

Съ 1995 лѣта Аѵстрїꙗ въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

Аѵстрїѩ властии[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Аѵстрїꙗ на 9 ꙁємлѧ дєлєна ѥстъ

 • Боургєнландъ
 • Каринѳїꙗ
 • Нижьнꙗ Аѵстрїꙗ
 • Врьхьнꙗ Аѵстрїꙗ
 • Ꙁалцбоургъ
 • Щирїꙗ
 • Тиролъ
 • Форарлбєргъ
 • Вѥнъ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 1. Heinz Dieter POHL. Ostarrîchi 996 - 1996 // UNIVERSITÄT KLAGENFURT
 2. 2,0 2,1 Johnson, Lonnie (1989). Introducing Austria: a short history. Riverside, Calif.: Ariadne Press. ISBN 0-929497-03-1.

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ