Jump to content

Слово

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Слово наимала ѩꙁꙑчьна ѥдиница сѫтъ · ꙗжє съмꙑслъ иматъ ⁙ Словєса на дъва тѷпа сѧ дѣлꙗтъ :

  • Ꙁнамєнатєл҄ьнꙑ словєса · ижє нѣции поѩтиꙗ оꙁначаѭтъ ⁙ Наприкладъ · имѧ сѫщьствитєл҄ьно ово глаголъ
  • Слоужьбьнꙑ словєса · ижє съвѧꙁи словєсъ дѣлꙗ слоужатъ ⁙ Къ имьжє прѣдълоꙃи и съвѫꙁи и мъноꙃи инꙑ сѧ оносѧтъ

Оучєниꙗ о словѣ сѫтъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]