Jump to content

Словѣньска аꙁъбоукꙑ

Ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⱐⱄⰽⰰ ⰰⰸⱏⰱⱆⰽⱏⰺ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

С҄и словѣ́ньсцѣи аꙁъбоукъви ѥстє ⁙ Боукъвъ рѧдъ данъ съгласьно съ исконьноѭ Кѷрїловоѭ ѥстъ ⁙ Кѷрїллова аꙁъбоукꙑ кращьшии Климєнтовꙑ ѥстъ · нъ добрѣ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка ꙁвѫкꙑ кажєтъ ⁙ Ꙁвѫка /u/ и /ɯ/ ꙗко жє и Климєнтовицєѭ дъвама боукъвама пишєтє сѧ - ⁖ ⱁⱛ ⁖ и ⁖ ⱏⰺ ⁖ · нъ въ аꙁъбоукьвь тѣ нє въходитє

о аꙁъбоукъви имєнє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Нꙑнѣщьни ѩꙁꙑкꙑ сꙗ аꙁъбоукꙑ отъ гражданьскꙑ аꙁъбоуквє нє дѣлєна ѥстъ и онажє Кѷрїлла имєньмъ ꙁъвана ѥстє ⁙ Словѣньскомь ѩꙁꙑцѣ жє начѧльно кѷрїлловицєѭ ина аꙁъбоукꙑ ꙁъвана бѣ[1] ⁙ Нѣциихъ ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ ѥстъ ижє аꙁъбоукъвь Климєнтъ Охрїдьскꙑи сътвори · нъ исто нєвѣдомо ѥстъ · ащє Климєнтъ или инъ чьловѣкъ си аꙁъбоукъвь створиишє

Кѷрїлловꙑ боукъви Имѧ Кѷрїлловꙑихъ боукъвъ чьтєниѥ Кѷрїлловꙑимъ боукъвамъ чисмєна Климєнтовꙑ боукъви Боукъви Unicode5 Имѧ Климєнтовꙑихъ боукъвъ чьтєниѥ Климєнтовꙑимъ боукъвамъ чисмєна
ⰰⰸⱏ /a/ 1 А аꙁъ /а/ 1
ⰱⱁⱛⰽⱏⰺ /b/ 2 Б боукꙑ /b/
ⰲⱑⰴⱑ /w/ 3 В вѣдѣ /v/ (/w/) 2
ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻ /g/ 4 Г глаголи /g/ 3
ⰴⱁⰱⱃⱁ /d/ 5 Д добро /d/ 4
ⰵⱄⱅⱏ /je/ или /ʲe/ 6 Є ѥстъ /e/ 5
ⰶⰻⰲⱑⱅⰵ /žʲ/ 7 Ж живѣтє /žʲ/
ⰷⱑⰾⱁ /ʣʲ/ 8 ꙃѣло /ʣʲ/ 6
ⰸⰵⰿⰾⱑ /z/ 9 Ꙁ, З ꙁємлꙗ /z/ 7
Ⰺ · Ⰹ /i/ 10 І, Ї і /i/ 10
ⰻⰶⰵ /i/ 20 И ижє /jĭ/ 8
ⰼⱃⱐⰲⱐ /gʲ/ 30 ꙉрьвь /gʲ/
ⰽⰰⰽⱁ /k/ 40 К како /k/ 20
ⰾⱓⰴⰻⰵ /l/ 50 Л людиѥ /l/ 30
ⰿⱏⰺⱄⰾⰻⱅⰵ /m/ 60 М мꙑслитє /m/ 40
ⱀⰰⱎⱐ /n/ 70 Н нашь /n/ 50
ⱁⱀⱏ /o/ 80 О онъ /o/ 70
ⱂⱁⰽⱁⰻ /p/ 90 П покои /p/ 80
ⱃⱐⱌⰻ /r/ 100 Р рьци /r/ 100
ⱄⰾⱁⰲⱁ /s/ 200 С слово /s/ 200
ⱅⰲⱃⱐⰴⱁ /t/ 300 Т тврьдо /t/ 300
ⱆⰽⱏ /ʲu/ 400 Оу оукъ /u/ 400
ⱇⱃⱐⱅⱏ /p/ > /f/ 500 Ф фрьтъ /f/ 500
ⱈⱑⱃⱏ /x/ 600 Х хѣръ /x/ 600
ⱉⱅⱏ /o/ 700 Ѿ от /o/ 800
Ⱊ (?)
ⱋⰰ /ʃtʲ/ 800 Щ шта /ʃtʲ/ или /ʃtʃʲ/
ⱌⰻ /ʦʲ/ 900 Ц цѥлъ /ʦʲ/ 900
ⱍⱃⱐⰲⱐ /ʧʲ/ 1000 Ч чрьвь /ʧʲ/ 90
ⱎⰰ /ʃʲ/ Ш ша /ʃʲ/
ⰵⱃⱏ /ɯ̆/ Ъ ѥръ /ɤ/
ⰟⰊ ⰵⱃⱏⰺ ѥрꙑ /ɯ/
ⰵⱃⱐ /ĭ/ Ь ѥрь /ĭ/
ⱑⱅⱐ /jæ/ или /ʲæ/ Ѣ ꙗть /ie:/
ⱒⰾⱏⰿⱏ (?) /xw/ 🕀 🕀 оцылъ /xw/
/ju/ или /ʲu/ Ю ю /ju/ или /ʲu/
Ꙗ/Я ꙗ/я /ja/ или /ʲa/ (или = ѣ)
Ѥ ѥ /je/ или /ʲe/
ⱙⱄⱏ (ⰿⰰⰾⱏ) Ѧ енъ /ɛ̃/
/jo/ или /ʲo/ (тъкъмо съ нѫсомь)
Ѩ ета /jɛ̃/ или /ʲɛ̃/
ⱙⱄⱏ (ⰲⰵⰾⰻⰽⱏ) Ѫ одь /ɔ̃/
Ѭ ота /jɔ̃/ или /ʲɔ̃/
Ѯ ѯі /ks/ 60
Ѱ ѱі /ps/ 700
Ѳ ѳита /f/ ~ /θ/ ~ /t/ 9
Ѵ ѵкъ (ижица) /i/ или /v/ (/w/)
Ҁ коппа (ꙁвѫка нѣстъ · тъкъмо чисмєнъ ꙁнакъ ѥстъ) 90
Ѡ охм
ⰥⰓⰑⰍ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Словѣньска аꙁъбоукꙑ виждь
Викикладѣ
  1. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.