Сєдмица

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Сєдми́ца ⁖)

Сєдми́ца ѥдиница иꙁъмѣрєниꙗ врѣмєнє ѥсть ⁙ Оубо сєдмь дьньи съдрьжитъ

дьньи имєна[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Понєдѣл҄ьникъ
  2. Въторьникъ
  3. Срѣда
  4. Чєтврьтъкъ
  5. Пѧтъкъ · параскєѵь · параскєѵьгиꙗ
  6. Сѫбота, собота
  7. Нєдѣлꙗ