Jump to content

Нєдѣлꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Нєдѣ́лꙗ сєдми́цѧ дь́нь ѥ́стъ ⁙ Нєдѣ́лꙗ сѧ мє́ждоу сѫбо́тоѭ и понєдѣл҄ьникомь находитъ ⁙ Мъногъ странъ сєдмꙑи сєдми́цѧ дь́нь ѥ́стъ · нъ инꙑ стра́нꙑ и дрьжа́вꙑ · АѤ҃Д наприкла́дъ · нєдѣ́лѭ прьвꙑимь сєдми́цѧ дьнє́м наꙁꙑваѫтъ

ꙁьри́ та́кождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ