Нєдѣлꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Нєдѣ́лꙗ сєдми́цѧ дь́нь ѥ́стъ ⁙ Нєдѣ́лꙗ сѧ мє́ждоу сѫбо́тоѭ и понєдѣл҄ьникомь находитъ ⁙ Мъногъ странъ сєдмꙑи сєдми́цѧ дь́нь ѥ́стъ · нъ инꙑ стра́нꙑ и дрьжа́вꙑ · АѤ҃Д наприкла́дъ · нєдѣ́лѭ прьвꙑимь сєдми́цѧ дьнє́м наꙁꙑваѫтъ

ꙁьри́ та́кождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]


Сєдмица
Понєдѣл҄ьникъ | Въторьникъ | Срѣда | Чєтврьтъкъ | Пѧтъкъ | Сѫбота | Нєдѣлꙗ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ