Пѧтъкъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Пѧ́тъкъ инако видомь грьчьскомь параскєѵа́ такожє рєкомоѥ · сєдмицѧ дьнь ѥстъ ⁙ По М҃ОС обраꙁьцѫ пѧтꙑи ѥстъ ⁙ Пѧтъкъ сѧ мєждоу чєтврьтъкомь и сѫботоѭ находитъ · нъ инꙑ странꙑ и дрьжавꙑ · АѤ҃Д наприкладъ · пѧтъкъ шєстꙑимь сєдмицѧ дьнєм наꙁꙑваѫтъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Сєдмица
Понєдѣл҄ьникъ | Въторьникъ | Срѣда | Чєтврьтъкъ | Пѧтъкъ | Сѫбота | Нєдѣлꙗ