Сѡкратъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Сѡкратъ

Сѡкра́тъ и грьчьскꙑ Σωκράτης · дрєвл҄ьн҄ь грьчьскъ фїлософъ и оучитєл҄ь Платѡна бѣ ⁙ Сѡкрата оучєниѥ отъ природꙑ и свѣта къ чьловѣкоу обрати сѧ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ