Сѷнтаѯь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Сѵ́нтаѯь и грьчьскꙑ σύνταξις ⁖ строи ⁖ · протаси строѥниꙗ правила сѫтъ · и сꙗ правила въꙁискаѩ грамматїкꙑ дѣлъ ѥстъ