Тєтєрѣвъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Тєтєрѣвъ и оукраиньскꙑ Тетерів · рѣка Оукраинꙑ Житомирьскꙑ области ѥстъ ⁙ Длина ѥѩ 365 х҃м ѥстъ ⁙ Тєтєрѣвъ мъногꙑ бол҄ии Оукраинськꙑ гради ꙁьданꙑ сѫтъ ꙗко Житомиръ · Коростꙑшєвъ и Радомꙑшьл҄ь

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Тєтєрѣва начѧло сєлѣ Носовьцѣхъ Житомирьскꙑ области ѥсть · а оустиѥ ѥго Кꙑѥвьсцѣ области ѥстъ ⁙ Рѣкꙑ водꙑ Дънѣпръ тєкѫтъ сѫтъ

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ