Тѷранносаѵръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Тѷранносаѵра олотѷпъ въ Карнєжьсцѣ моусїи

Тѷранносаѵръ и латиньскꙑ Tyrannosaurus · дрєвл҄ьнѥгрьчьскꙑ τύραννος σαῦρος · словѣньскꙑ тѷранньскъ ащєръ[1] · дїносаѵръ родъ ѥстъ ижє тъкъмо ѥдинъ вѣдомъ видъ иматъ рєкомꙑи цѣсарьскомь тѷранносаѵромь · и латиньскꙑ Tyrannosaurus rex Osborn, 1905 ⁙ Шєсть дєсѧтъ и пѧть лєѡдръ лѣтъ нꙑнѣшьнꙗ врѣмєнє прѣждє ищєꙁъ[2] съ инꙑ дїносаѵрꙑ въкоупьно · костиѥ ѥгожє въ нꙑнѣшьнѣ Сѣвєрьнѣ Амєрїцѣ поѩтꙑ сѫтъ ⁙ Вєликъ хꙑщьникъ ѥстъ · наибол҄ии иꙁ вѣдомъ длъготѫ 12,3 мєтръ[3] и вꙑсь жє до 4 мєтръ[4] иматъ и тѧгота ѥго жє до 6,8 тонъ могла бꙑти[5]

Ꙁанѥ цѣсарьскъ тѷранносаѵръ добрѣ людьмь вѣдомъ ѥстъ · мъногочѧстьно въ къниꙃѣхъ ово · въ кїниматографїчьнꙑихъ поꙁорищихъ ово · игрѣхъ ово авлѥнъ ѥстъ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Douglas Harper. Tyrannosaurus (n.). Online Etymology Dictionary
  2. Hicks, J.F., Johnson, K.R., Obradovich, J.D., Tauxe, L. and Clark, D. (2002). «[Magnetostratigraphy and geochronology of the Hell Creek and basal Fort Union Formations of southwestern North Dakota and a recalibration of the Cretaceous–Tertiary Boundary http://specialpapers.gsapubs.org/content/361/35.full.pdf]». Geological Society of America Special Papers 361: 35–55.
  3. Hutchinson J.R., Bates K.T., Molnar J., Allen V, Makovicky P.J. (2011). «A Computational Analysis of Limb and Body Dimensions in Tyrannosaurus rex with Implications for Locomotion, Ontogeny, and Growth». PLoS ONE 6 (10).
  4. SUE Vital Stats. Sue at the Field Museum. Field Museum of Natural History.
  5. Erickson, Gregory M.; Makovicky, Peter J.; (2004). «Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs». Nature 430 (7001): 772–775