ⰝⰓⰠⰐⰑⰓⰊⰈⰠⰜⰠ ⰘⰓⰀⰁⰓⰟ

Чрьнориꙁьць Храбръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Чрьнори́ꙁьць Хра́бръ дрєвл҄ьн҄ь Прѣѩславл҄ьскꙑѩ кънижьнꙑѩ схолꙑ словѣньскъ пьсатєл҄ь коньца Ѳ҃ и начѧла І҃ вѣка ѥстъ ⁙ О чрьнориꙁьцѣ Храбрѣ стало вѣдомо І҃Ѳ вѣцѣ ѥгда Кѡнстантїнъ Калаидовичь дрєвл҄ьн҄ь Лаѵрєнтїѥвьскъ съборникъ наидошє ⁙ О ѥгожє бїографїѩ ничєсожє нє вѣдомо ѥстъ · нѣции оучєнꙑ людиѥ мьнѧтъ · бо ⁖ Чрьнориꙁьць Храбръ ⁖ ѱєѵдонѷмъ ѥ́стъ ⁙ Помꙑшлѥниꙗ сѫтъ бо Храбръ Сѷмєѡномь А҃ Вєликꙑимь · Климєнтомь Охрїдьскомь или Їѡанномь Єѯархомь можєтъ бꙑти

кънига ⁖ О письмєньхъ ⁖[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Xrabr1.jpg

Чрьнориꙁьць Храбръ кънигоу ⁖ О письмєньхъ ⁖ напьса ⁙ Къниꙃѣ пьсано бо словѣнє до кѷрїлловицѧ сътворѥниꙗ чрътꙑ и рѣꙁꙑ польꙃєвали сѧ въ аꙁъбоукъвє мѣсто

Прѣждє оубо словѣнє нє имѣхѫ кънигъ ⁙ нъ чрътами и рѣꙁами чьтѣхѫ и гатаахѫ погани сѫщє ⁙ кръстившє жє сѧ · римьскꙑими и гръчьскꙑими писмєнꙑ ноуждаахѫ сѧ [пьсати] словѣнскꙑ рѣчь бєꙁ оустроєниꙗ

Такождє Храбръ тъчьно лѣто кѷрїлловицѧ сътворѥниꙗ оукаꙁахъ ⁙ По ѥго вѣдєниѭ тъ 855 лѣто ѥстъ ⁙ Мъногꙑѩ слова словѣньсцѣ аꙁъбоукъвє въ ꙁастѫпь отъ ѥѩ грьчьскъ крїтїкъ пьсанꙑ сѫтъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]