Ѩꙁꙑкоꙁнаниѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥ ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥ или ѩꙁꙑковѣдѣ́ниѥ оучєниѥ ѩꙁꙑкоу природьноу и ѩꙁꙑкомъ чьловѣчьскꙑимъ ѥстъ · Оучєниꙗ ꙁнакомъ чѧсть ѥстъ ·

Ѩꙁꙑкоꙁнаниꙗ чѧсти сѫтъ