Фѡнитїка

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Фѡни́тїка и грьчьскꙑ Φωνητική · ѩꙁꙑкоꙁнаниꙗ чѧсть ѥстъ · ꙁвѫци рєчи иꙁоучаѥтъ

Фѡнитїкꙑ чѧсти сѫтъ

 • фѡнитїка обьща ꙁакони вьсѣхъ ѩꙁꙑкъ иꙁоучаѥтъ
 • фѡнитїка їсторїчьска
 • фѡнитїка сравьнитєльна
 • фѡнитїка опьсатєльна ꙁакони ѩꙁꙑка ѥдинаѥго иꙁоучаѥтъ

Фѡнитїчьскꙑ ѥдиници сѫтъ

 • отрѣꙁъкъ рєчи · ижє съмꙑслъ общь имєтъ
 • сѷнтагма · ꙗжє чѧсть отрѣꙁъка ѥстъ · оударѥниѥ общє имєтъ
 • слово фѡнитїчьско
 • сълогъ
 • ꙁвѫкъ

Такождє срѣдьства нєлиниинꙑ сѫтъ · ꙗжє сѫтъ

 • тонъ или сила
 • силъ гласа рѣчи или примѣтъ ѥѧ мѣна · ꙗжє нарєкаѥма интонациꙗ ѥстъ