Ѩꙁꙑкоꙁнаниѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥ или ѩꙁꙑковѣдѣ́ниѥ оучєниѥ ѩꙁꙑкоу природьноу и ѩꙁꙑкомъ чьловѣчьскꙑимъ ѥстъ · Оучєниꙗ ꙁнакомъ чѧсть ѥстъ ·

Ѩꙁꙑкоꙁнаниꙗ чѧсти сѫтъ