Jump to content

Ꙁнамѧ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Ꙁнамєна свѣта

Ꙁнамѧ єпїсимьнъ сѷмволъ дрьжавꙑ · органїсма · ѩꙁꙑка · народа и мъногъ инъ ѥстъ ⁙ Ꙁнамєнє полтьна основѫ гєѡмєтрїчьскъ обраꙁъ обꙑчаємь положєнъ ѥстъ · мъногꙑ ꙁнамєна правоѫгьльнꙑ сѫтъ · нъ трєхъѫгьльнꙑ и инъ обраꙁъ такождє сѫтъ ⁙ Дрьжавьно ꙁнамѧ жє обꙑчаємъ въкоупомъ ꙁнака сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Ꙁнамєнъ оучєниꙗ имѧ вєѯиллологїꙗ ѥстъ

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ