Jump to content

Єѵангєлїѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Отъ Їѡанна свѧто благовѣствованиѥ

Єѵангє́лїѥ · грьчьскꙑ ευαγγέλιον · сирєчь благовѣствова́ниѥ · свѧта хрїстїаньска кънигꙑ ѥстъ · ꙗжє съкаꙁаниꙗ о ꙁємнѣѥмъ житии Їиса Хрїста съдрьжитъ · ꙗжє Новаѥго Ꙁавѣта чѧстъ ѥстъ ⁙ Хрїстїанє ꙗко истиньнꙑ тъкмо чєтꙑри єѵангєлїꙗ мьнѧтъ · ихъжє творьци апостоли Матѳєи · Марко · Лоука и Їѡаннъ сѫтъ ⁙ Инꙑѩ жє оубо сѫтъ апокрѷфꙑ

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ