Jump to content

Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Ѥдьнѥниѥ въ раꙁнородьности ⁖

Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ ха́рта
Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ ха́рта

стольнъ градъ Брюѯєль
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ {{{Ѩꙁꙑкъ}}}
 - Єѵрѡпьска съвѣта прѣдъсѣдатєл҄ь Шарл҄ь Мишєл҄ь
пространиѥ  
- вьсѩ 4 лєѡдра х҃м²
въсєлѥниѥ 450 лєѡдръ

Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ · и такъждє Єѵрѡсъвѫꙁъ · и кратъко Є҃С ⁙ Їкономїчьскъ и полїтїчьскъ съвѫꙁъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Єѵрѡсъвѫꙁъ сътворѥнъ бѣ лѣта 1992 · тогда дъвѣ на дєсѧтє дрьжавꙑ въ сѥмь обьщѥн҄ии бѣ ⁙ Нꙑнѣ съвѫꙁъ иꙁ 27 єѵрѡпьскꙑихъ дрьжавъ съставлѥнъ ѥстъ

Члѣни Є҃С обьщѥ платьно срѣдьство имѫтъ · того дѣлꙗ ꙁьри єѵрѡ ⁙ Людии обитаѥтъ 450 лєѡдръ ѥстъ ⁙ Єѵрѡсъвѫꙁа прѣдсѣдатєл҄ьство градѣ Брюѯєлѣ сѧ находитъ ⁙