Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Ѥдьнѥниѥ въ раꙁнородьности ⁖

Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ ха́рта

стольнъ градъ Брюѯєль
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ {{{Ѩꙁꙑкъ}}}
 - Єѵрѡпьска съвѣта прѣдъсѣдатєл҄ь Шарл҄ь Мишєл҄ь
пространиѥ  
- вьсѩ 4 лєѡдра х҃м²
въсєлѥниѥ 450 лєѡдръ

Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ и такъждє Єѵрѡсъвѫꙁъ и кратъко Є҃С ⁙ Їкономїчьскъ и полїтїчьскъ съвѫꙁъ · ꙗжє иꙁъ 27 єѵрѡпьскꙑихъ дрьжавъ съставлѥнъ ѥстъ ⁙ Єѵрѡсъвѫꙁъ сътворѥнъ бѣ лѣта 1992 · тогда дъвѣ на дєсѧтє дрьжавъ въ сѥмь обьщѥн҄ии бѣ ⁙ Члѣни Є҃С обьщѫ вънѣшьнѭ полїтїкѫ · ꙁакони и платьнꙑ срѣдьства имѫтъ ⁙ Людии обитаѥтъ 450 лєѡдръ ѥстъ ⁙ Єѵрѡсъвѫꙁа прѣдсѣдатєл҄ьство градѣ Брюѯєлѣ расъположѥно ѥстъ ⁙