Брюѯєль

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Брюѯєль
градъ
ꙁнакъ
Greater coat of arms of the City of Brussels.svg
ꙁнамѧ
Vlag van Brussel (stad).svg
Дрьжава Бєлгїѥ
Людии обитаѥтъ 185 тꙑсѫщь
Основанъ ѥстъ Ѕ҃ вѣкъ


Брюѯєль · нидєрландьскꙑ Brussel · франкїискꙑ Bruxelles · Бєлгїꙗ и Єѵрѡпьска съвѫꙁа стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 185 тꙑсѫщь · въкоупомь съ Брюѯєльскоѭ стольноградьскоѭ чѧстиѭ жє 2 лєѡдра сѫтъ

Градъ основанъ Ѕ҃ вѣцѣ · а помѣновєнъ ꙁапрьва лѣтопьси 966 лѣта бѣ

Брюѯєлꙗ видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

TE-Collage Brussels.png

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москъва | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ