Jump to content

Їспанїискъ ѩꙁꙑкъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Їспанїиска ѩꙁꙑка просторъ

Їспанїискъ и їспанїискꙑ idioma español · Їспанїѩ и мъногъ странъ Южьнꙑ и Срѣдьн҄и Амєрїкоу дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ · иꙁ ихъжє наибол҄ьшє въсєлѥниѥ Мєѯїко иматъ · а пространиѥ жє Аргєнтина иматъ ⁙ Ѥдинъ и шєсти єпїсимьнъ и дѣльнъ ѩꙁꙑкъ ѤН҃С ѥстъ ⁙ Глаголѭщь людии жє с҄имь ѩꙁꙑкомь 548 лєѡдръ сѫтъ и иꙁ ихъ жє отъ рождьства 470 лєѡдръ людии[1] · того жє дѣлꙗ їспанїискъ въторъ въ свѣтѣ по срѣдиньскоу ѩꙁꙑкоу ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Їспанїискъ ѩꙁꙑкъ отъ латиньска ѩꙁꙑка иꙁишьлъ ѥстъ Кралѥвьствѣ Кастилїи и того дѣлꙗ кастильскомь ꙁъванъ ѥстъ · ꙁанѥ Їспанїи инꙑ ѩꙁꙑци такождє сѫтъ ⁙ Отъ Є҃І вѣка їспанїици пѫтьшьствиꙗ въ Южьнѫ Амєрїкѫ почѧли бѣ и отъ того врѣмєнє съ ѥѩжє ꙁємли ꙁаѩтиѥмь абиѥ їспанїискъ тамо жє вєликъ просторъ приѩлъ бѣ

Ꙁанѥ по врѣмєнє їспанїискъ ѩꙁꙑкъ сѧ подъ раꙁьнъ странъ людии рѣчиѭ мѣнꙗлъ ѥстъ · дьньсь їспанїиска ѩꙁꙑка раꙁьнꙑ иꙁводи и обраꙁи сѫтъ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Википєдїѩ ꙁнакъ
Википєдїѩ ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
  1. В 2012 году испанский язык занял второе место в мире по распространенности