Jump to content

Южьна Амєрїка

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Южьна Амєрїка свѣтьнѣ хартѣ

Ю́жьна Амє́рїка ипїръ ѥ́стъ ⁙ Ѥѩжє простра́ниѥ 17 824 513 х҃м² ⁙ Наибол҄ьши дрьжа́ва Браꙁїлі́ꙗ ѥ́стъ ⁙ Бол҄ьши рѣка Амаꙁонъ ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши ниꙁина Амаꙁоньска ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши гора Аконгагоуа вꙑсиѭ 6 962 мєтръ ѥ́стъ

Дрьжавꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

имѧ пространиѥ
хм²
въсєлѥниѥ
Аргєнтинꙑ ꙁнамѧ Аргєнтина 2 766 890 37 812 817
Боливїѩ ꙁнамѧБоливїꙗ 1 098 580 8 445 134
Браꙁїлїѩ ꙁнамѧ Браꙁїлїꙗ 8 514 876 187 393 918
Бєнєсвєлꙑ ꙁнамѧ Бєнєсвєла 912 050 24 287 670
Гаиꙗнꙑ ꙁнамѧ Гаиꙗна 214 970 698 209
Єквадора ꙁнамѧ Єквадоръ 283 560 13 447 494
Коломбїѩ ꙁнамѧ Коломбїꙗ 1 138 910 41 008 227
Панамꙑ ꙁнамѧ Панама (чѧстьно Сѣвєрьнѣ Амєрїцѣ ѥстъ) 78 200 3 000 463
Парагваꙗ ꙁнамѧ Парагваи 406 750 5 884 491
Пироува ꙁнамѧ Пироувъ 1 285 220 27 949 639
Соуринама ꙁнамѧ Соуринамъ 163 270 436 494
Оуроугваꙗ ꙁнамѧ Оуроугваи 176 220 3 386 575
Франкїѩ знамѧ Франкїиска Гвиꙗна (Франкїꙗ) 91 000 182 333
Чила ꙁнамѧ Чилє 756 950 16 800 000
вьсѩ 17 818 508 355 070 540

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Свѣта чѧсти

Єѵрѡпа : Сѣвєрьна Єѵрѡпа · Ꙁападьна Єѵрѡпа · Срѣдьнꙗ Єѵрѡпа · Вьсточьна Єѵрѡпа · Южьна Єѵрѡпа
Асїꙗ : Сѣвєрьна Асїꙗ · Ꙁападьна Асїꙗ · Срѣдьнꙗ Асїꙗ · Вьсточьна Асїꙗ · Южьна Асїꙗ · Юговъсточьна Асїꙗ
Афрїка : Сѣвєрьна Афрїка · Ꙁападьна Афрїка · Срѣдьнꙗ Афрїка · Вьсточьна Афрїка · Южьна Афрїка
Амєрїка : Сѣвєрьна Амєрїка · Срѣдьнꙗ Амєрїка · Южьна Амєрїка
Ѡкєані́ꙗ : Аѵстралїꙗ · Новъ Ꙁєландъ · Мєланисїꙗ · Мїкронисїꙗ · Полѷнисїꙗ
Полꙗрьни области: Арктїка · Антарктїка