Jump to content

Мєѯїко

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Мєѯїко
Mexico


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ:
⁖ ⁖
noicon

Мєѯїко ха́рта
Мєѯїко ха́рта

стольнъ градъ Мєѯїко
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їспанїискъ
самостоꙗтѣль
отъ
 - смс҃ть авлѥна ходѣ воинꙑ 1821 
 - нꙑнѣшьнъ оуставъ  
пространиѥ  
- вьсѩ  х҃м²
въсєлѥниѥ 128 лєѡдръ
платьно срѣдьство пєсо (pm)
МО҃С ко́дъ MEX
мєждоусѣтьна имєнъ область Mx
мєждоусѣтии мѣсто [1]

Мєѯїко и їспанїискꙑ Mexico · єпїсимьно имѧ Мєѯїканьскꙑ Ѥдьнѥ́нꙑ Дрьжа́вꙑ и їспанїискꙑ Estados Unidos Mexicanos[1] · Сѣвєрьнꙑ Амєрїкꙑ съвѫꙁьна дрьжава сѫтъ ⁙ МѤ҃Д стольнъ градъ Мєѯїко ѥстъ · онъжє и сѥи дрьжавꙑ наибол҄ьшии градъ сѫтъ ⁙ Людии 128 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Нꙑнѣшьнъ МѤ҃Д прѣдъсѣдатєл҄ь Андрєсъ Маноуєл҄ь Лопєсъ Обрадоръ ѥстъ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

МѤ҃Д Сѣвєрьнꙑ Амєрїкꙑ вєлика дрьжава ѥстъ ⁙ Сѧ мѣсто жє мєждоу АѤ҃Д на сѣвєрѣ и Гоуатємалоѭ и Бєлиꙁъмъ на югѣ сѧ находитъ ⁙ Ѥгожє ꙁападьнъ брѣгъ Тихъ ѡкєанъ оумиваѥтъ сѧ · а ѥгожє въсточьнъ брѣгъ жє Карибьско морѥ ⁙ Наивꙑсьша гора Орисаба ѥстъ · ѥѩ висота 5 600 м҃ ѥстъ

їсторїꙗ и єѳнографїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Прьвꙑ єѵрѡпьць їспанїискꙑ посєлєниꙗ 1511 лѣта сѣи ꙁємлѣ почѧтꙑ бѣ · до того жє врѣмєнє тъкъмо мѣстьнꙑ плѣмєна · и їспанїискꙑ pueblos indígenas de México с҄ьдѥ обитаашє · наприкладъ масатєки ово отоми ⁙ Ѥдьнѥнꙑ Мєѯїканьскꙑ Дрьжавꙑ своѭ самостоꙗтѣл҄ь отъ Їспанїи 1821 лѣта ходѣ Воинꙑ ꙁа самостоꙗтѣл҄ь (1810-1821) авили сѫтъ ⁙ 1857 лѣта Дрьжавьнъ Оуставъ · и їспанїискꙑ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos · напьсанъ бѣ ⁙

МѤ҃Д чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ѤМ҃Д чѧсти хартѣ

Мєѯїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ Дрьжавꙑ съвѫꙁьна димократїꙗ сѫтъ ⁙ Она на 31 дрьжавѫ дѣлєна ѥстъ · ихъжє їспанїиско имѧ estados ѥстъ ⁙ Наибол҄ьшиꙗ съвѫꙁьна дрьжава Чиоуаоуа ѥстъ · вътораꙗ Сонора сѧ авлꙗѥтъ ⁙

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. https://en.db-city.com/Mexico