Аѵстралїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Аѵстралі́искꙑи Съвѫ́ꙁъ
Commonwealth of Australia


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Advance Australia Fair

Аѵстралїꙗ ха́рта
Аѵстралїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Канбєра
35° 18' S 149° 08' E
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ
строѥниѥ оуставьна монархїꙗ
 - кралица Карлъ Г҃
 - главьнъ кѷвєрнатѡръ Квєнтинъ Браисъ
самостоꙗтѣль
отъ Велика Британїꙗ
 - дрьжавьнъ оуставъ Їаноуарїꙗ 1 · 1901 лѣта 
 - Аѵстралїискꙑи актъ Мартїꙗ 3 · 1986 лѣта 
пространиѥ  
- вьсѩ 7 686 850 х҃м²
- водꙑ (%) 1
въсєлѥниѥ 21 лєѡдръ
платьно срѣдьство Аѵстралїискꙑи доларъ (AUD)
МО҃С ко́дъ AUS
мєждоусѣтьна имєнъ область .au
мєждоусѣтии мѣсто www.australia.gov.au
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Аѵстралїꙗ · съмꙑсли


Аѵстралі́ꙗ и англїискꙑ Australia · єписимьно имѧ Аѵстралі́искꙑи Съвѫ́ꙁъ и англїискꙑ Commonwealth of Australia · Ѡкєанїѩ дрьжава ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 21 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ ѥстъ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Аѵстралїꙗ ѥдина въ свѣтѣ дрьжава ѥстъ · ꙗжє на пльнѣ єпїра ꙁємли лєжитъ · отъ ѥгожє страна своѥ имѧ иматъ

Аѵстралїѩ чѧстиѥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Стольна града ꙁємлꙗ
  2. Новъ Южьнъ Вєлсъ
  3. Викторїꙗ
  4. Квинслєндъ
  5. Южьна Аѵстралїꙗ
  6. Ꙁападьна Аѵстралїꙗ
  7. Тасманїꙗ
  8. Сѣвєрьна ꙁємлꙗ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ