Jump to content

Аѵстралїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Аѵстралі́искꙑи Съвѫ́ꙁъ
Commonwealth of Australia


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Advance Australia Fair

Аѵстралїꙗ ха́рта
Аѵстралїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Канбєра
35° 18' S 149° 08' E
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ
строѥниѥ оуставьна монархїꙗ
 - кралица Карлъ Г҃
 - главьнъ кѷвєрнатѡръ Квєнтинъ Браисъ
самостоꙗтѣль
отъ Велика Британїꙗ
 - дрьжавьнъ оуставъ Їаноуарїꙗ 1 · 1901 лѣта 
 - Аѵстралїискꙑи актъ Мартїꙗ 3 · 1986 лѣта 
пространиѥ  
- вьсѩ 7 686 850 х҃м²
- водꙑ (%) 1
въсєлѥниѥ 21 лєѡдръ
платьно срѣдьство Аѵстралїискꙑи доларъ (AUD)
МО҃С ко́дъ AUS
мєждоусѣтьна имєнъ область .au
мєждоусѣтии мѣсто www.australia.gov.au
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Аѵстралїꙗ · съмꙑсли


Аѵстралі́ꙗ и англїискꙑ Australia · єписимьно имѧ Аѵстралі́искꙑи Съвѫ́ꙁъ и англїискꙑ Commonwealth of Australia · Ѡкєанїѩ дрьжава ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 21 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ ѥстъ

Аѵстралїꙗ ѥдина въ свѣтѣ дрьжава ѥстъ · ꙗжє на пльнѣ єпїра ꙁємли лєжитъ · отъ ѥгожє страна своѥ имѧ иматъ

  1. Стольна града ꙁємлꙗ
  2. Новъ Южьнъ Вєлсъ
  3. Викторїꙗ
  4. Квинслєндъ
  5. Южьна Аѵстралїꙗ
  6. Ꙁападьна Аѵстралїꙗ
  7. Тасманїꙗ
  8. Сѣвєрьна ꙁємлꙗ
Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ