Благовѣствованиѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
От Їѡанна свѧто благовѣствованиѥ

Благовѣствованиѥ или Єѵангє́лїѥ и грьчьскꙑ ευαγγέλιον · свѧта хрїстїаньска кънигꙑ ѥ́стъ · ѩжє бїографі́ѩ Їиса Хрїста сѥ дрьжитъ · ижє Новаѥго Ꙁавѣта чѧстъ ѥ́стъ ⁙ Хрїстїанє ꙗко истиньнꙑ толико чєтꙑрє благовѣствованиꙗ мьнѧтъ · ихъжє творьци апостолꙑ Матѳі́и · Ма́ркъ · Лоука́ и Їѡаннъ сѫ́тъ ⁙ Инꙑѩ жє апокрѷфꙑ сѫ́тъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ