Благовѣщєниѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
La Anunciación, by Fra Angelico, from Prado in Google Earth - main panel.jpg

Благовѣщєниѥ Прѣсвѧтѣи Богородицꙑ · и грьчьскꙑ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου · ​праꙁдьникъ хрїстїаньскꙑи дъвѫ на дєсѧтꙑи ѥстъ · вънєгда​ ​хрїстїанє поминаѭтъ​ · ꙗко архангєлъ Гаврїилъ ​воꙁъвѣсти​ Марїи Дѣвѣ о рождѥнии отъ ​нѥѩ​ по плоти Господа Бога и Съпаса Їи҃са Хр҃та ⁙ ​Ѥгожє​ праꙁдьноуѭтъ мѣсѧца ​мартїꙗ​ 25 дьнꙗ ⁙

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]