Jump to content

Братъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Дъва брата

Братъ члѣнъ сѣмиѩ мѫжьскаѥго пола ѥстъ ⁙ Братъ отъ отьца и отъ матєрє родитъ сѧ ⁙ Братъ брата или сєстрѫ можєтъ имати

Братъ бꙑваѥтъ:

  • отъ ѥдинъ родитєль
  • отъ раꙁьнъ родитєль

Бꙑваѥтъ братиꙗ ѥдьномлѣчьна ⁙ Си братиꙗ млѣкъмъ ѥдиноѩ жєнꙑ кормитъ сѧ и она раꙁьнꙑ родитєлѩ иматъ