Вєлєсъ · богъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Вєлєсъ · съмꙑсли


Обраꙁъ

Вєлєсъ инако Волосъ · дрєвльн҄ь словѣньскъ богъ скотоу ѥстъ ⁙ Подобьнъ богъ тако жє литъвьсцѣи мѷѳологїи бѣ

Словѣнє мьнꙗахѫ · бо Вєлєсъ на ꙁємлѣ обитаѥтъ и Пєроуна врагомь сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Посѥмоу помꙑшлѥниѥ ѥстъ бо Вєлєсъ ꙁълꙑмь доухомь бѣ ⁙

Єтѷмологъ Фасмєръ рєчє · оубо имѧ ⁖ Вєлєсъ ⁖ отъ слова ⁖ вєликъ ⁖ иꙁишьло сѫтъ ⁙ Такождє мъногꙑ їсторїкꙑ мьнѧтъ · бо Вєлєсъ и Волосъ раꙁьнаꙗ бога бѣ · а нѣции жє глаголѭтъ · бо Вєлєса словѣньсцѣ мѷѳологїи нѣстъ ⁙

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]