Jump to content

Дивии котъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Дивии котъ

Дивии котъ ово лѣсьнъ котъ · котьскꙑ сѣмиѩ ꙁвѣрь ѥстъ ⁙ Отъ дивꙗѥго кота въ Ближьнѣ Въстоцѣ домащ҄ьнъ котъ иꙁишьлъ ѥстъ ⁙ Дъва вида дивꙗѥго кота нꙑнѣ вѣдомꙑ сѫтъ · с҄и видꙑ рєкомꙑ єѵрѡпьскъ котъ и латиньскꙑ Felis silvestris и афрїканьскъ котъ и латиньскꙑ Felis lybica ѥстъ ⁙ Хꙑщьнъ ꙁвѣрь · обꙑчаѥмь ѥдиноличьно мꙑшии и инъ малъ ꙁвѣрии ловитъ и ꙗстъ ⁙ Рѡсїи дивии котъ Каѵкасѣ обитаѥтъ ѥстъ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]