Jump to content

Каѵкасъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Каѵкаса харта

Каѵкасъ и роусьскꙑ Кавказ · Єѵрасїѩ горьнъ хрьбьтъ ѥстъ ⁙ Каѵкасъ Рѡсїѩ югоꙁападьноу чѧсть · Гєѡргїѭ · Армєнїѭ · Аꙁѣрбаичанъ · Абхаꙁїѭ и Южьнѫ Осєтїѭ сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Ꙁападѣ Чрьно морѥ Каѵкаса коньць авлꙗѥтъ ѥстъ ⁙ въстоцѣ жє тъ Каспїиско морѥ ѥстъ ⁙ Наивꙑсьша гора Єл҄ьброусъ ѥстъ

Каѵкаса пространиѥ 440 тꙑсѫщь х҃м² равьно ѥстъ ⁙ Каѵкасѣ 50 народъ обитаѭтъ ѥстъ

єтѷмологїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Имѧ Каѵкасъ отъ грьчьска словєсє Καύκασος иꙁишьло ѥстъ · а грьчьско слово съ готьскꙑимь ⁖ hauhs · гора ⁖ съвѧꙁаноѥ сѫтъ