Дїаволъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Дїаволъ · 1274

Дїа́волъ и грьчьскꙑ Διάβολος · ꙁъла обраꙁъ хрїстїаньствѣ ѥстъ ижє в библїѩ оупомѧнє ⁙ Дїаволъ вєдєтъ чєловєка доуховнꙑѩ смєрти