Игор҄ь Рюриковищь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Игор҄ь · съправа · бєрєтъ даꙗниꙗ отъ дрѣвлꙗнъ

Игор҄ь въторꙑи вєликъ кънѧꙃь Роуси отъ лѣта 912 до лѣта 945 ѥстъ ⁙ Сꙑнъ Рюрика ѥстъ ⁙ Игор҄ь прьвꙑи роусьскъ кънѧꙃь ижє грьчьскахъ лѣтописѣхъ помѣновєнъ ѥстъ

вїографїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Лѣта 903 Игор҄ь въꙁрастє и привѣдошѧ ѥмоу жєнѫ Ольгѫ ис Пльскова ⁙ Лѣта 912 Ольгъ оумрє и Игор҄ь почѧ кънѧжити ⁙ О лѣтѣхъ ꙗжє наꙁъвана сѫтъ въ лѣтописѣхъ исто нєвѣдомо ѥстъ вѣрьна ли сѫтъ ⁙ Отъ лѣта 941 до лѣта 944 Игор҄ь настѫпи на Цѣсар҄ь Градъ ⁙ Лѣта 945 дрѣвлꙗнє оубишѧ Игор҄ь бо въꙁѩти отъ ихъжє даꙗниꙗ мъного хотѣашє

кънигꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ