Jump to content

Цѣсар҄ь Градъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

41°00′ с҃ш 29°00′ в҃д / 41° с҃ш 29° в҃д. (G)


Цѣсар҄ь Градъ
градъ
Дрьжава Тѷрци ꙁнамѧ Тѷрци
Людии обитаѥтъ 12 782 960
Основанъ ѥстъ 667 лѣта до Х҃Р


Цѣсар҄ь Градъ или Истанбоулъ и тѷрчьскꙑ İstanbul [isˈtanbul] · Истанбоульска ила главьнъ и Тѷрць наиболии градъ ѥстъ ⁙ Людии 12,7 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Цѣсар҄ь Градъ стольнъ нѣстъ · но вєльми вєлико положєниѥ Тѷрцѣхъ имѣтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Градъ почѧтъ ѥстъ 667 лѣта до Х҃Р ѥстъ подъ имєньмь Вѷꙁантїи ⁙ Ꙗко мѷѳѣ глаголѥно ѥстъ основатєл҄ь града Вѷꙁантъ иꙁ Мєгаръ бѣ ⁙ 74 лѣта до Х҃Р градъ съставъ Римьскꙑ аѵтократорїѩ въшьлъ бѣ

330 лѣта Вѷꙁантїи стольнъ градъ Въсточьнꙑ Римьскꙑ аѵтократорїѩ · послѣди 476 лѣта такождє ꙁванꙑѩ Грьчьскомь цѣсарьствомь · сталъ бѣ по Кѡнстантїна Вєликаѥго оукаꙁаниѭ и нарєчє сѧ Кѡнстантїнополь и грьчьскꙑ Κωνσταντινούπολη ⁙ Послѣди Кѡнстантїнополь вєликъ градъ сталъ бѣ · мъногꙑ вєликꙑ дворьци и храмꙑ · ꙗко Свѧтꙑѩ Софїи съборьна црькꙑ · ꙁьданꙑ бѣ

1204 лѣта крѣстоносци градъ въꙁѩашє и вєлико раꙁорѥниѥ сътворишє ⁙ До 1261 лѣта градъ жє Латиньскꙑ їмпєрїѩ стольнъ бѣ · а послѣди жє пакꙑ Грьчьска цѣсарьства бѣ

1453 лѣта Грьчьско цѣсарьство осман҄ьскомь цѣсарѥмь Мєхмєдомь В҃ поничьжєно бѣ · а градъ Осман҄ьскꙑ аѵтократорїѩ стольнъ сталъ бѣ до 1923 лѣта къгда стольнъ градъ новꙑ Тѷрчьскꙑ димократїѩ Анкара стала бѣ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Цѣсар҄ь Града космичьскъ видъ

Цѣсар҄ь Градъ брѣꙃи Мармарьска и Срѣдиꙁємьна морꙗ ꙁьданъ ѥстъ · а прѣꙁъ градъ жє Боспорьскъ проливъ лѣжитъ ⁙ Ѥдьна жє града чѧстъ Єѵрѡпѣ ѥстъ · а ина жє Асїи ѥстъ

Градѣ соубтропїчьска клїма ѥстъ · нъ ꙁимоѭ градѣ снѣгъ сѧ авлꙗѥтъ

въсєлѥниѥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

лѣто людии обитаѥтъ
330 80 000
400 400 000
530 590 000
545 560 000
715 370 000
950 530 000
1000 750 000
1200 350 000
1453 56 000
лѣто людии обитаѥтъ
1477 175 000
1566 600 000
1817 500 000
1860 715 000
1885 873 570
1890 874 000
1897 1 059 000
1901 942 900
1914 909 978
лѣто людии обитаѥтъ
1927 680 857
1935 741 148
1940 972 000
октѡврїи 1945 1 102 000
октѡврїи 1950 1 366 000
октѡврїи 1955 1 875 000
октѡврїи 1960 1 912 000
октѡврїи 1965 2 101 000
октѡврїи 1970 2 132 407
лѣто людии обитаѥтъ
октѡврїи 1975 2 547 364
октѡврїи 1980 4 772 708
октѡврїи 1985 7 475 982
октѡврїи 1990 9 220 000
октѡврїи 1997 11 690 000
октѡврїи 2000 12 803 000
їаноуарїи 2005 13 097 536
їаноуарїи 2006 13 820 830
2010 12 783 000

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ