Канада

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Канада
Canada


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъКанада ха́рта

стольнъ градъ Отава
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ и франкїискъ
самостоꙗтѣль
1867
пространиѥ  
- вьсѩ 9 984 670 х҃м²
въсєлѥниѥ 32,9 лєѡдръ

Канада (англїискꙑ Canada) Сѣвєрьнꙑ Амєрїкꙑ сѣвєра дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Ота́ва ѥстъ ⁙ Дрьжавьна ѩꙁꙑка англїискъ и франкїискъ ѥстє ⁙ Людии обитаѥтъ 32,9 лєѡдръ ⁙ пространиѥ 9 984 670 х҃м²⁙ Лѥпша компанїѩ - (англїискꙑ AM Canada).

Канадꙑ чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Canada-satellite.jpg