Абхаꙁїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Абхаꙁі́ꙗ Димократі́ꙗ
Аҧсны Аҳәынҭқарра
Республика Абхазия


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Аиааира
Побѣда ⁖

Абхаꙁїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Соухоумъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ абхаꙁьскъ (дрьжавьнъ)
роусьскъ (єпїсимьнъ)
строѥниѥ димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл҄ь Алєкѯандръ Анквабъ
самостоꙗтѣль
1992 лѣта
пространиѥ  
- вьсѩ 8 432 х҃м²
въсєлѥниѥ 250 тꙑсѫщь
Abkhazia02.png

Абхаꙁі́ꙗ и абхаꙁьскꙑ Аҧсны · роусьскꙑ Абхазия · єпїсимьно имѧ Абхаꙁі́ꙗ Димократі́ꙗ и абхаꙁьскꙑ Аҧсны Аҳәынҭқарра · роусьскꙑ Республика Абхазия · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Гєѡргїѩ властии мьнѧтъ бо Абхаꙁїꙗ ѥѩ аѵтономьна чѧсть ѥстъ · нъ нꙑнѣ Абхаꙁїꙗ чѧстьно приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 6 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстъ и Гєѡргїꙗ жє надъ Абхаꙁїѩ ꙁємлєѭ власти нє имѣтъ ѥстъ ⁙ Сѧ мѣсто жє мєждоу Гєѡргїѩ на въстоцѣ · Рѡсїѩ на сѣвєрѣ и Чрьнꙑимь морѥмь на ꙁападѣ находитъ ⁙ Абхаꙁїѩ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ абхаꙁьскъ ѥстъ ⁙ Мъногꙑ людиѥ такождє роусьскомь ѩꙁꙑкомь бєсѣдоуѭтъ · онъжє єпїсимьнъ ѩꙁꙑкъ сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Стольнъ градъ Соухоумъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 250 тꙑсѫщь ⁙ Нꙑнѣшьнъ Абхаꙁїѩ прѣдъсѣдатєл҄ь Алєѯандръ Анквабъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Прѣдъсѣдатєл̑ьство Абхаꙁїѩ · Соухоумѣ

Абхаꙁїꙗ своѭ самостоꙗтѣл҄ь авила отъ Гєѡргїѩ 1992 лѣта ѥстъ · послѣди распада Съвѣтскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа · нъ тъкъмо послѣди 2008 приꙁнана 6 дрьжавꙑ ѤН҃С и дъвѣ чѧстьно приꙁнана дрьжава бѣприꙁнаниѥ самостоꙗтєл҄и[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

чѧстьно приꙁнанꙑ дрьжавꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

дрьжавꙑ ѤН҃С[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • Flag of Russia.svg Рѡсїꙗ самостоꙗтєл҄ь Абхаꙁїѩ приꙁнала 2008 лѣта бѣ[3]
 • Flag of Nicaragua.svg Никарагоуа самостоꙗтєл҄ь Абхаꙁїѩ приꙁнала сєптємврїꙗ · 2008 лѣта бѣ[4]
 • Flag of Venezuela.svg Бєнєсвєла самостоꙗтєл҄ь Абхаꙁїѩ приꙁнала сєптємврїꙗ · 2009 лѣта бѣ[5]
 • Flag of Nauru.svg Наоуроу самостоꙗтєл҄ь Абхаꙁі́ѩ приꙁнала дєкємврїꙗ · 2009 лѣта бѣ[6]
 • Flag of Vanuatu.svg Ваноуатоу самостоꙗтєл҄ь Абхаꙁїѩ приꙁнала маїꙗ· 2011 лѣта бѣ
 • Flag of Tuvalu.svg Тоувалоу самостоꙗтєл҄ь Абхаꙁїѩ приꙁнала сєптємврїꙗ· 2011 лѣта бѣ

Абхаꙁїꙗ видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 1. http://www.newsru.com/russia/17nov2006/aup.htmlАбхазия, Южная Осетия и Приднестровье признали независимость друг друга и призвали всех к этому же ⁖ ноємврїꙗ 17 дьнꙗ · 2006 лѣ́то бѣ́
 2. http://www.newsru.com/russia/17nov2006/aup.html ноємврїꙗ 17 дьнꙗ · 2006 лѣ́то бѣ́
 3. http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-09/06/content_7005202.htm Russia welcomes Nicaragua's recognition of South Ossetia, Abkhazia
 4. http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/r_abjasia.pdf ⁙ Сєптємврїꙗ 19 дьнꙗ · 2009 лѣ́то бѣ́
 5. http://www.interfax.ru/news.asp?id=99801 Венесуэла признает независимость Абхазии и Южной Осетии
 6. http://en.rian.ru/exsoviet/20091215/157242695.html Pacific island recognizes Abkhazia's independence, RIA Novosti, дєкємврїꙗ 15 дьнꙗ · 2009 лѣта бѣ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ