Кингисєппъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Ки́нгисєппъ
гра́дъ
ꙁнакъ
Coat of Arms of Kingisepp (Leningrad oblast).png
ꙁнамѧ
Flag of Kingisepp (Leningrad oblast).png
Дрьжава Рѡсїѩ знамѧ Рѡсїꙗ
Глава Викторъ Гєшєлє
Людии обитаѥтъ 50,5 тꙑ́сѫщь
Основанъ ѥстъ 1384


Disambig bordered fade.svg Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Кингисєппъ · съмꙑсли


Ки́нгисєппъ и роусьскꙑ Кингисепп · Рѡсі́ѩ Лєниногра́дьскꙑ о́бласти Ки́нгисєппьскꙑ чѧ́сти гла́вьнъ гра́дъ ѥстъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 50,5 тꙑ́сѫщь

їсторі́ꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ки́нгисєппа каѳидральна съборьна црькꙑ

Основанъ новоградьци 1384 лѣта ѥстъ ⁙ Лѣтописьхъ 1395 лѣта градьць Ꙗма · 1397 лѣта Ꙗмьскъ градьць · 1444 лѣта Ꙗма градъ имєньми бѣ ⁙ Гра́да и́мѧ дано по обитавьшоу тѣхъ мѣстѣхъ Ꙗми плємєни ѥстъ

1583 лѣта градъ Свєньскоу бꙑлъ прѣданъ бѣ · 1585 лѣта пакꙑ бꙑлъ въꙁвращєнъ бѣ · 1617 лѣ́та пакꙑ Свєньскоу бꙑлъ прѣданъ по Стлъбовьскоу мирови бѣ ⁙ Въꙁвращєнъ Рѡсїи по Сѣвєрьнѣ рати лѣ́тъ 1700—1721 · нъ свєньско и́мѧ Ꙗ́мбоургъ · ⁖Ꙗмъ Градъ⁖ · бꙑло съхранѥно бѣ

1708 лѣта градъ бꙑлъ прѣданъ Мєншикова Алєѯандра Данїиловища свѣтьлѣиша кънѧꙃа владєнию бѣ ⁙ Съ 1784 лѣта почѧлъ бꙑти оуꙗꙁдьнъ градъ бѣ ⁙ Съ 1922 лѣта градъ нарєчєнъ Ки́нгисєппа Єстьска коммоунїста имєньмь ѥстъ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Градъ ꙁьданъ Лоуꙃѣ рѣцѣ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ