Кингисєппъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Ки́нгисєппъ
гра́дъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Рѡсїѩ знамѧ Рѡсїꙗ
Глава Викторъ Гєшєлє
Людии обитаѥтъ 50,5 тꙑ́сѫщь
Основанъ ѥстъ 1384


Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Кингисєппъ · съмꙑсли


Ки́нгисєппъ и роусьскꙑ Кингисепп · Рѡсі́ѩ Лєниногра́дьскꙑ о́бласти Ки́нгисєппьскꙑ чѧ́сти гла́вьнъ гра́дъ ѥстъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 50,5 тꙑ́сѫщь

їсторі́ꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ки́нгисєппа каѳидральна съборьна црькꙑ

Основанъ новоградьци 1384 лѣта ѥстъ ⁙ Лѣтописьхъ 1395 лѣта градьць Ꙗма · 1397 лѣта Ꙗмьскъ градьць · 1444 лѣта Ꙗма градъ имєньми бѣ ⁙ Гра́да и́мѧ дано по обитавьшоу тѣхъ мѣстѣхъ Ꙗми плємєни ѥстъ

1583 лѣта градъ Свєньскоу бꙑлъ прѣданъ бѣ · 1585 лѣта пакꙑ бꙑлъ въꙁвращєнъ бѣ · 1617 лѣ́та пакꙑ Свєньскоу бꙑлъ прѣданъ по Стлъбовьскоу мирови бѣ ⁙ Въꙁвращєнъ Рѡсїи по Сѣвєрьнѣ рати лѣ́тъ 1700—1721 · нъ свєньско и́мѧ Ꙗ́мбоургъ · ⁖Ꙗмъ Градъ⁖ · бꙑло съхранѥно бѣ

1708 лѣта градъ бꙑлъ прѣданъ Мєншикова Алєѯандра Данїиловища свѣтьлѣиша кънѧꙃа владєнию бѣ ⁙ Съ 1784 лѣта почѧлъ бꙑти оуꙗꙁдьнъ градъ бѣ ⁙ Съ 1922 лѣта градъ нарєчєнъ Ки́нгисєппа Єстьска коммоунїста имєньмь ѥстъ

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Градъ ꙁьданъ Лоуꙃѣ рѣцѣ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ