Єсть

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Є́сть Димократі́ꙗ
Eesti Vabariik


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЄсть ха́рта

стольнъ градъ Та́линъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ є́стьскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 45 226 к҃м² х҃м²
въсєлѥниѥ 1 342 400

Є́сть и є́стьскꙑ Eesti · єпїсимьно имѧ Є́сть Димократі́ꙗ и є́стьскꙑ Eesti Vabariik · сѣвєрьнѣ Єѵрѡпѣ дрьжава ѥстъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Та́линъ ѥ́стъ ⁙ Є́стѣ люди́и 1,3 лєѡ́дръ обита́ѥтъ ⁙ Є́сти дрьжа́вьнъ ѩꙁꙑ́къ є́стьскъ ѥ́стъ

їсторі́ꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Є́стьскꙑ Съвѣтьскꙑѩ Социалистичьскꙑѩ Димократі́ѩ ꙁна́мѧ

Є́сть ѥ́стъ ста́ла пакꙑ самостоꙗтєл҄ьна дрьжа́ва 1991 лѣ́та послѣди распада Съвѣтскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа

Съ 2004 лѣ́та Є́сть въшла въшла въ съста́въ Єѵрѡ́пьска съвѫꙁа бѣ

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ