Кѷрїлловица

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Кѷрилловица ⁖)
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Ꙁографьскꙑ кънигꙑ

Кѷрїлловица прьва вѣдома словѣньска аꙁъбоукꙑ ѥстъ ⁙ Наꙁъванаꙗ Кѷрїлла Фїлософа имєньмь · їсторикъ и ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь имьжє сътворѥна бѣ

о аꙁъбоукъви имєнє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Нꙑнѣщьни ѩꙁꙑкꙑ сꙗ аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ ꙁъвана ѥстъ ⁙ Словѣньскомь ѩꙁꙑцѣ жє обꙑчаѥмь тъ просто ⁖ словѣньска аꙁъбоукꙑ ⁖ бѣ · нъ нѣции кънигꙑ ѥѩжє Кѷрїлла имєньмь ꙁъвѫтъ[1] · того дѣл҄ьма и с҄ьдє тако ꙁвана ѥстъ

їсторїꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Кѷрїлловица Ѳ҃ вѣцѣ Кѷрїлломь Фїлософомь сътворѥна бѣ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка дѣл҄ьма ⁙ Боукъвъ рѧдъ иꙁ грьчьскꙑ аꙁъбоукви поѩтъ бѣ · нъ ихъжє видъ и число ина бѣашєтє ⁙ Кѷрїлловицєѭ прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ · нъ по нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии грьчьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь климєнтовица сътворѥна бѣ ⁙ Онажє кѷрїлловицꙑ мѣсто приѩла ѥстъ · бо Кѷрїллова аꙁъбоукꙑ кращьшии Климєнтовꙑ ѥстъ и того дѣл҄ьма кѷрїлловицєѭ пьсаниѥ болѥ тѧжько ѥстъ

Пѫтьнъ ꙁнакъ пьсанъ кѷрїлловицєѭ Хръватьсцѣ

До К҃ вѣка кѷрїлловица хръватьсцѣ въ глаголичьнѣ лїтоургїи польꙃєвала сѧ · нъ нꙑнѣ сь обърѧдъ поничьжєнъ ѥстъ

тавлїѥ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

боукꙑ видъ имѧ число
Glagoljica Az.svg аꙁъ 1
Glagoljica Buki.svg боукꙑ 2
Glagoljica Vedi.svg вѣдѣ 3
Glagolu глаголи 4
Dobro добро 5
Glagolitic jest.svg ѥстъ 6
Glagolitic zhivete.svg живѣтє 7
Glagolitic dzelo.svg ꙃѣло 8
Zemlja ꙁємлꙗ 9
Ⰺ, Ⰹ I, Izhe і 10
I ижє 20
Gjerv ꙉрьвь 30
Kako како 40
Ljudie людиѥ 50
Myslite мꙑслитє 60
Nashi нашь 70
Onu онъ 80
Pokoi покои 90
Rici рьци 100
Slovo слово 200
Tvrido тврьдо 300
GlagolitsaIzhitsa.gif ѵкъ (ижица)
Uku оукъ 400
Fritu GlagolitsaFert.gif фрьтъ 500
Heru хѣръ 600
Otu GlagolitsaOht.gif ѡмєга / отъ 700
пѣ (пє) 800
Ci ци 900
Chrivi чрьвь 1000
Sha ша
Shta шта 800
Jeru ѥръ
ⰟⰊ Jery ѥрꙑ
Jeri ѥрь
Jati ꙗдь
GlagolitsaJo.gif ѥ (?)
(хлъмъ?)
Jou ю
Ensu (small jousu) юсъ (малъ)
Jensu (small jousu) ѩ
Onsu (big jousu) юсъ (вєликъ)
Jonsu (big jousu) ѭ
Thita ѳита

Юникодѣ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Юникодѣ отъ обраꙁа 4.1 кѷрїлловицѣ просторъ U+2C00U+2C5F авлєнъ ѥстъ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2C00
2C10
2C20
2C30 ⰿ
2C40
2C50

кладѧꙃи[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

  1. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ