Лапа

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Пьсъ

Лапа ѥси коньчьность тѣла ꙁвѣрꙗ и скота ⁙ Лапа сѫтъ важьнъ члѣнъ плоти ⁙ Бєꙁъ лапъ ꙁвѣрь и скотъ нє могѫтъ ходити ⁙ Ꙁвѣрь и скотъ жрєтъ дѣлꙗ продльжєниꙗ своѥго житиꙗ и дѣлꙗ сєго ѥмѫ потрьбьно ходити ⁙ Ꙁвѣрь обꙑчаѥмъ иматъ чєтꙑрє лапꙑ

Нє вьси ꙁвѣриѥ и скотꙑ имаѭтъ лапꙑ ⁙ Мъноꙃи ꙁамѣстъ лапъ имаѭтъ копꙑто ⁙ Оно ѥстъ тврьдо и добро дѣлꙗ бєгоу · но и колоти сѧ можѥтъ ѥстъ ⁙ Копꙑта имаѭтъ

Крава и овьца и свиниꙗ такъждє рєкомꙑꙗ жьвачьнъ парнокопꙑтьнъ скотъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]