Jump to content

Хвостъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Хвостъ дѣлꙗ дрьжаниꙗ

Хвостъ и латиньскꙑ cauda ѥстъ члѣнъ тѣла ꙁвѣрꙗ и скота ⁙ Хвостъ виситъ на плоти съ тꙑлоу и можѥтъ двигати сѧ ⁙ Онъ иматъ вльноу ⁙ Хвостъ тъкъмо строунови сѫщьства имѫтъ ѥстъ ⁙

  • Рꙑбꙑ съ помощьниѭ хвоста въ водѣ прѣдвигаѭтъ сѧ ѥстъ · но съ ѥгожє помощьниѭ обꙑчаѥмь нє могѫтъ на ꙁємлѣ сѧ двигати ⁙
  • Ꙁємьноводьни сѫщьства имѫтъ хвость тъкъмо ѥгда онѣ вєльми младꙑ ѥстъ · а прѣдвигаѭтъ сѧ онѣ съ помощьниѭ лапъ
  • Пътици хвостъ ис пѣриѥвъ имѫтъ ⁙ Съ ѥго помощьниѭ пътица оуправлꙗѥтъ тѣломь и сѧ на дрѣвєсьхъ дрьжитъ ѥстъ ⁙
  • Ꙁвѣриѥ могѫтъ имати хвостъ дѣлꙗ дрьжаниꙗ · оуправлѥниꙗ тѣломь · опорꙑ · плаваниꙗ · охранꙑ житиꙗ · полєта ово обьщѥниꙗ ⁙

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]