Хвостъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Хвостъ єси члѣнъ тѣла ꙁвѣрꙗ и скота ⁙ Хвостъ виситъ на плоти съ тꙑлѫ и можєтъ двигати сѧ ⁙ Онъ имаѥтъ вльнѫ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]