Jump to content

Маноуилъ​ А҃ ​Комнинъ​

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Маноуилъ​ А҃ ​Комнинъ​ и грьчьскꙑ Μανουήλ Α' Κομνηνός · рєкомꙑи Вєли́кꙑи · ​рождєнъ ѥстъ въ Цѣсар҄ь Градѣ ноємврїꙗ 28 дьнꙗ 1118 лѣта отъ Р҃Х · оумьрє тамо жє сєптємврїꙗ 24 дьнꙗ 1180 лѣта · грьчьскъ цѣсарь бѣашє мєждоу лѣтꙑ 1143 и 1180 ⁙ Послѣдьнь дѣтєл҄ь Комниньска въꙁдраждєниꙗ ѥстъ ѥгдажє оубо дрьжава въꙁврати опакꙑ власть и силѫ своѭ ⁙ Маноуилъ​ съ поспѣшєниѥмь воѥвалъ бѣ въ Южьнѣ Їталїи и въ Свѧтѣ Ꙁємли · нъ 1176 лѣта съдолѣнъ бѣ тѷрци сєльджоуци въ Мѷрїокєфалѣ[1] и отъ тогожє послѣди страна отѧжєниꙗ имѣла бѣ

Нѣции жє оучєни людии нꙑнѣ мьнѧтъ бо Маноуилъ поспѣшєниꙗ нє имаашє и тъкъмо прѣждьн҄ь правитєлъ наслѣдиѥ польꙃєваашє[2]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Успенский Ф. И. История Византийской Империи. Глава XIV. Восточная политика Мануила. Турки и христианские государства в Сирии и Палестине. — 2005.
  2. P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — P. 3—4