ⰑⰘⰓⰊⰄⰠⰔⰍⰀ ⰍⰟⰐⰊⰆⰠⰐⰀ ⰔⰘⰑⰎⰀ

Охрїдьска кънижьна схола

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Асєманииска кънига и латиньскꙑ Codex Assemanianus

Охрі́дьска къни́жьна схо́ла дрєвл҄ьнꙗ Блъгарїѩ бѣ ⁙ Почѧта Климєнтомь Охрїдьскомь 886 лѣта по кънѧꙃꙗ Бориса оукаꙁаниѭ ѥстъ ⁙ Отъ 893 лѣта ѥѩжє глава свѧтꙑи Наоумъ бѣ[1]

Болѥ 3500 людии си схолѣ оучили сѧ подъ Климєнта и Наоума началомь · тъ ѥѩ процвьтаниꙗ врѣмѧ бѣ ⁙ Мъногꙑ кънигꙑ пьсанꙑ тъи схолѣ бѣ · напрьва кѷрїлловицѥѭ · а послѣди и климєнтовицѥѭ бѣ ⁙ До І҃В вѣка Охрїдьска кънижьна схола дѣлꙗ вьсѩ южьнъ словѣнъ больши оучєбьно ꙁначєниѥ имаашє · 1767 лѣто жє ѥѩ коньць положи · бо по осман҄ьска аѵтократора и кѡнстантинопольска патрїа́рха оукаꙁаниѭ Охрїдьска архїєпїскопїꙗ поничьжєна бѣ[2]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Steven Runciman, A history of the First Bulgarian Empire, Appendix IX - The Cyrillic and Glagolitic alphabets, (G. Bell & Sons, London 1930)
  2. Macedonia and the Macedonians: a history Volume 561 of HOOVER INSTITUTION PRESS PUBLICATION Studies of nationalities Macedonia and the Macedonians: A History, Andrew Rossos Hoover Press, 2008 ISBN 0817948821, ISBN 9780817948825

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]