Jump to content

Тол҄ьꙗтти

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Тол҄ьꙗтти и роусьскꙑ Тольятти Рѡсїѩ Самарьскꙑ области градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 700 тꙑсѫщь ⁙ Основанъ ѥстъ 1737 лѣта · нарєчєнъ градъ отъ 1780 лѣта ѥстъ ⁙ Градъ ꙁьданъ рѣцѣ Вльꙃѣ ѥстъ ⁙ Имѧ града съ їталїискꙑимь полїтїкомь Пал҄ьмїро Тол҄ьꙗтти съвѧꙁано ѥстъ ⁙ Градѣ Вльжьскъ аѵтокїнитьнъ ꙁаводъ и кратъко ⁖ АѵтоВА҃Ꙁ ⁖ отъ 1966 лѣта сѫтъ ⁙

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]