Тонга

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Кралѥ́вьство Тонга
Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga
Kingdom of Tonga


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Ko e ʻOtua mo Tonga ko hoku tofiʻa ⁖

Тонга ха́рта
Тонга ха́рта

стольнъ градъ Ноукоуалофа
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англі́искъ · тонжьскъ
самостоꙗтѣль
лѣ́та 1970
пространиѥ  
- вьсѩ 748 х҃м²
въсєлѥниѥ 104 000 (2009)

То́нга и тонжьскꙑ Tonga · єпі́симьно имѧ Кралѥ́вьство То́нга и тонжьскꙑ Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga · англїискꙑ Kingdom of Tonga · дрьжа́ва Ѡкєані́ѩ ѥ́стъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Ноукоуалофа ѥ́стъ ⁙ Дрьжавьна ѩꙁꙑка тонжьскъ и англі́искъ ѥстє́ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 112 тꙑсѫщь

дрьжа́вꙑ и́мѧ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Мъногꙑ полѷнисі́искꙑ ѩꙁꙑкꙑ́ словєсє ⁖ Tonga ⁖ словѣньско прѣложєниѥ ⁖ югъ ⁖ ѥ́стъ · бо люди́и съ Самоа · ѩжє сѣвєрѣ находитъ сѧ · тонги́искꙑ ꙁємлѩ ꙁасєлѧшє ⁙ Тонжьскъ жє наро́дъ своѩ дрьжа́вꙑ и́мѧ ꙗко ⁖ Садъ ⁖ прѣлагаѥтъ[1]

Тонꙃи чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Чѧ́сть Англі́исько и́мѧ Пространиѥ (въ к҃м²) Люди́и число (2006) Гла́вьнъ гра́дъ
Ваваоу Vava’u 119 15 485 Нєиафоу
Ниоуасъ Niuas 72 1652 Хихифо
Тонгатапоу Tongatapu 261 71 260 Ноукоуалофа
Хаапаи Ha’apai 110 7572 Пангаи
Єоуа 'Eua 87 5165 Охоноуа

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
  1. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/16092.htm