Jump to content

Фоутболъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Игрь
Полѥ

Фоутболъ и англїискꙑ football или словѣньскꙑ Ногомѧчь · аѳлитїчьска сѷнклїтьна игрь ѥсть ⁙ Дъва сѷнклїта играѥтє · по ѥдиноу на дєсѩтє чьловѣкъ вь коѥмьжьдо ⁙ Съмꙑслъ игрꙑ ꙗко въврѣщи мѧчь въ вражьска врата сѫтъ ⁙ Лѣть имъ мѧчь въмѣтати вьсѣми тѣлєсьнꙑими оудꙑ пачє рѫкъ ⁙ Оуставъ жє фоутбольнъ мєждоународьнъ органїсмъ ФИ҃ФА оуставлꙗѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Фоутболъ въ Вєлицѣи Брїтании сътворѥнъ бꙑстъ · тамо лѣта 1846 прьваꙗ правила сътворѥна бѣшѧ · въ лѣто жє 1857 сьдє прьвꙑи сѷнклїтъ фоутбольнꙑи Шєфилдъ рєкомꙑи сътворѥнъ бѣ ⁙ Прьво въсѣсвѣтьно фоутбол҄ьно рьвьниѥ 1930 лѣта приключило сѧ · ѥгожє ꙁлатоу наградоу оуроугваиска команда обрѣтє сѫтъ ⁙

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]