Вєлика Британїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ѥдьнѥно Кралѥвьство Вєликꙑ Британїѩ и Сѣвєрьнꙑ Ирландїѩ
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъВєлика Британїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Лондонъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ
самостоꙗтѣль
1801 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 244 820 х҃м²
въсєлѥниѥ 60 лєѡдръ

Вєли́ка Британі́ꙗ и англїискꙑ Great Britain · єпїсимьно имѧ Ѥдьнѥно Кралѥ́вьство Вєликꙑ Британїѩ и Сѣвєрьнꙑ Ирландїѩ и англїискꙑ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · Єѵрѡпꙑ сѣвєра дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Лондонъ сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Дрьжавьнъ англїискъ(Ⰰⱀⰽⰾⱏⰺⱄⰻⱐ) ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 60 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ѥдьнѥно кралѥвьство сътворѥно ѥстъ 1 дьнꙗ маїꙗ 1707лѣта отъ Р҃Х · ѥгда жє Англїꙗ съ Скотїѥѭ ѥдьнѥнѣ бꙑстє[1][2]

Вєликꙑ Британїѩ чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Вєлика Британїꙗ на чєтꙑри странꙑ и англїискꙑ countries · дѣлѥна ѥстъ ⁙ Ацѣ Вєлика Британїꙗ съвѫꙁьна дрьжава нѣстъ · триѥ ѥѩжє странꙑ кромѣ Англїѩ вєликѫ аѵтономїѭ имѫтъ

число имѧ людии обитаѥтъ
1 Англїꙗ 49 138 831
2 Алба или Скотїꙗ 5 062 011
3 Кимръ или Валїꙗ 2 903 085
4 Сѣвєрьна Ирландїꙗ 1 685 267
Ѥдьнѥно Кралѥвьство 58 789 194

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Articles of Union with Scotland, 1707
  2. The treaty (act) of the Union of two Kingdoms, Scotland and England of 1706. The declaration to parliament