Jump to content

Вєлика Британїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ѥдьнѥно Кралѥвьство Вєликꙑ Британїѩ и Сѣвєрьнꙑ Ирландїѩ
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъВєлика Британїꙗ ха́рта
Вєлика Британїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Лондонъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ
самостоꙗтѣль
1801 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 244 820 х҃м²
въсєлѥниѥ 60 лєѡдръ

Вєли́ка Британі́ꙗ и англїискꙑ Great Britain · єпїсимьно имѧ Ѥдьнѥно Кралѥ́вьство Вєликꙑ Британїѩ и Сѣвєрьнꙑ Ирландїѩ и англїискꙑ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · Єѵрѡпꙑ сѣвєра дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Лондонъ сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Дрьжавьнъ англїискъ(Ⰰⱀⰽⰾⱏⰺⱄⰻⱐ) ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 60 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ѥдьнѥно кралѥвьство сътворѥно ѥстъ 1 дьнꙗ маїꙗ 1707лѣта отъ Р҃Х · ѥгда жє Англїꙗ съ Скотїѥѭ ѥдьнѥнѣ бꙑстє[1][2]

Вєликꙑ Британїѩ чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Вєлика Британїꙗ на чєтꙑри странꙑ и англїискꙑ countries · дѣлѥна ѥстъ ⁙ Ацѣ Вєлика Британїꙗ съвѫꙁьна дрьжава нѣстъ · триѥ ѥѩжє странꙑ кромѣ Англїѩ вєликѫ аѵтономїѭ имѫтъ

число имѧ людии обитаѥтъ
1 Англїꙗ 49 138 831
2 Алба или Скотїꙗ 5 062 011
3 Кимръ или Валїꙗ 2 903 085
4 Сѣвєрьна Ирландїꙗ 1 685 267
Ѥдьнѥно Кралѥвьство 58 789 194

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Articles of Union with Scotland, 1707
  2. The treaty (act) of the Union of two Kingdoms, Scotland and England of 1706. The declaration to parliament